Achtergrond

Van alle mensen met wie ik werk, leer ik het meest.
Zij geven mij hun vertrouwen en voorzien mij van feedback.
Hun kennis, ervaring en wijsheid hebben bijgedragen aan de adviseur, coach en trainer die ik nu ben:
analytisch, zorgvuldig, nieuwsgierig en gedreven.

Geboeid en geïnspireerd door de ontwikkeling die mensen in hun leven en werk doormaken, heb ik mij in mijn loopbaan altijd gericht op begeleiding van persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Zelf ontwikkelde ik mij na mijn doctoraalstudie Nederlands (Taalbeheersing) van een vakspecialist op het gebied van bedrijfscommunicatie in het beroepsonderwijs tot een begeleider van leerprocessen op individueel en teamniveau in de profit en non profit sector. Dit altijd vanuit de intentie duurzame verbindingen te leggen tussen mensen & organisaties, leren & werken.



Achtergrond   Ervaring   Passie & Overtuiging



© 2022 Designum